احسان و نیکوکاری ، یکی از شیرین‌ترین و دل‌پذیرترین مفاهیم و واژه‌های زندگی بشر است. دوست داشتن و محبوب بودن، هر دو موردعلاقه، محبوب و مطلوب انسان‌هاست. مهرورزی، نه‌تنها در روابط انسانی دارای ارزش است، بلکه ریشه در احسان و نیکوکاری الهی دارد.

آفریننده مهر، آن زمان که انسان را سرشت، محبت را در قلبش نوشت و مُهر کرد راز قلب انسان را؛ قلبی که می‌تپد برای قلبی دیگر، قلبی که به درد می‌آید از رنج قلبی دیگر. قلبی که شادمان می‌شود از شعف قلبی دیگر. قلبی که می‌گذرد از تمام داشته‌هایش، برای قلبی دیگر. آری این است راز آفرینش انسان؛ انسانی که شایسته امانت است و مسجود فرشتگان. انسانی که چنان خورشید هیچ‌گاه از بخشش ذره‌ذره تابندگی‌اش بی‌نور نخواهد شد؛ زیرا تمام قلبش سرشار از نور خداست.

انسانی که سخاوت دستانش، به سخاوت آسمان طعنه خواهد زد و تقسیم لبخندش، گره از چین پیشانی‌ها خواهد گشود. انسانی که برای استجابت آرزوهای و رفع نیاز انسانی دیگر، باران خواهد شد تا سرزمین ترک‌خورده یأس، رنگ شادمانی و شکوفایی بگیرد.

معرفی مراکز خیریه و بیماران خاص و خانم های بد سرپرست

ما در جهان بتس برحسب وظیفه انسانی خود هرماه به معرفی یک الی دو موسسه و مرکز خیریه دارای مجوزهای رسمی و مورد تأیید که عملکرد شفافی دارند می‌پردازیم. امید است به لطف حق‌تعالی به توانیم قدم کوچکی در مسیر کمک و رفع نیاز هم نوع خود برداریم.

در پایان پیشنهاد می‌گردد جهت گسترش این فرهنگ حسنه فرزندان خود را از دوران کودکی تشویق به هرکدام از نمونه‌های امور خیریه را که دوست دارند بنمایید. تا آن‌ها هم حس انسان‌دوستی و کمک به همنوع را هرچه بیشتر فرابگیرند. انجام فعل صدقه، در موقعیت‌های اجتماعی، مثل انداختن پول در صندوق صدقات، درصورتی‌که فرزندان حضورداشته باشند، بهتر است که توسط آن‌ها انجام بگیرد. یا به خواست خودشان، بعضی از اسباب‌بازی‌هایشان را هدیه کنند و توسط بزرگ‌ترها، مورد تشویق قرار بگیرند.

شما هم در کجای این خطه آریایی هستید و موسسه خیریه را می‌شناسید به ما معرفی تا بعد از برسی مجوزها در وب‌سایت معرفی گردد.